És una activitat (petit projecte) de síntesi/aplicació en què l’alumnat haurà de fer ús de part dels continguts treballats sobre els ecosistemes.

A partir de dues figures relacionades amb l’ecologia i l’ecologisme, Ramon Margalef i Rachel Carson, els nois i les noies hauran de dissenyar i simular per grups les entrevistes a un dels dos personatges.

Si bé l’ecologia és l’àmbit de la Ciència que estudia els ecosistemes, els conceptes “ecologia” i “ecologisme” no acostumen a estar ben diferenciats en la nostra societat. Sovint se n’ha fet un abús sense rigor. Que el nostre alumnat pugui pensar i comunicar-se amb els seus significats, amb una base científica, social i històrica, pot ajudar-lo a que tingui més criteri sobre determinades informacions.

L’activitat de simulació es planteja amb eines de suport digitals (tauletes, programari de presentacions audiovisuals i de filmació i edició de vídeos) però també es pot desenvolupar amb la representació en directe de les entrevistes.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

El context de treball escollit és el de la simulació teatralitzada d’entrevistes de caire científic a personatges històrics, en aquest cas vinculats a l’ecologia i l’ecologisme.

Aquest treball de simulació permet situar històricament determinats fets i esdeveniments, aplicar una sèrie de continguts sobre la matèria treballada amb anterioritat i humanitzar la Ciència. En aquest sentit, també caldria buscar els vincles de continguts amb d’altres àrees; sobretot, amb Socials.

La tria d’aquests personatges rau en la seva importància internacional però també en la reivindicació de la dona i el de la catalanitat en l’edificació de la Ciència.

Acció / Presa de decisions

A partir dels requeriments marcats per al desenvolupament de l’activitat, els nois i les noies són els que pensen les preguntes a fer i les seves possibles respostes. També són qui marquen la forma i l’estètica de l’entrevista i la seva presentació.

A títol individual, cada alumne/a cal que prengui notes de totes les presentacions i també en faran una avaluació per escrit.

En el debat final, els nois i les noies són els que comenten i valoren l’activitat dels companys i companyes i les idees que puguin haver sorgit.

Finalment, cada alume/a avalua el conjunt de l’activitat i el seu propi nivell d’aprenentatge.

Crèdits

 

Autor: Esteve Codinach

Deixa un comentari