Com són les activitats?

A l’hora de dissenyar les activitats s’ha considerat que la participació dels estudiants:

  • promogui que modelitzin fins a construir idees científiques que expliquin el context i que siguin transferibles.
  • faciliti que aprenguin sobre la manera de fer ciència.
  • els capaciti per valorar situacions i  per fonamentar la presa de decisions (el que s’aprèn ha de ser rellevant socialment)

Deixa un comentari