Què entenem per modelitzar el context?

Context és l’escenari que dóna sentit a l’activitat generada a l’aula que permet a l’alumnat plantejar-se preguntes.

Context és l’escenari que permet generar en l’alumnat la necessitat d’entendre algun dels fenòmens que passen en el món, alguna cosa que l’interessa i que la seva comprensió, a través de l’adquisició i ús d’unes idees científiques i sobre la ciència, els capacita per actuar i els fa sentir membres d’una comunitat de pràctica.

El context l’entenem com el marc en el qual es formulen les preguntes i on la ciència, a través dels models científics,  passa a ser l’instrument necessari per a poder respondre-les

Les idees científiques que s’aprenen, però han de ser prou generals per poder ser aplicades a altres situacions i contextos.

A l’hora de triar un context es considera que d’ell en puguin sortir qüestions que tinguin rellevància social i científica i que puguin formar part de la realitat de l’alumne.

Deixa un comentari