Com es presenten les propostes?

En el web, cada proposta consta d’una explicació de l’activitat que inclou: què farem i perquè, la justificació del context escollit, les idees clau que es pretenen construir, què fan els alumnes i un apartat vinculat a l’actuació. També es pot descarregar el pdf de l’activitat per a l’alumnat.

En el següent enllaç podeu trobar una taula que pretén fer palès allò que caracteritza una activitat modelitzadora (el marc teòric, a la columna de l’esquerra ) , en el disseny d’una activitat concreta (la fitxa d’exemplificació, a la columna central) i en el full de treball de l’alumnat (què fa l’alumnat i perquè ho fa).  Això significa que, per tal que sigui aclaridora,  cal fer-ne una lectura horitzontal, de manera que, per a cadascuna de les parts de l’activitat, es pot veure i justificar què, com i perquè fem una o altra pregunta, que com i perquè l’alumnat fa un experiment, escriu un text, es coavalaua o fa una o altra activitat.

Deixa un comentari