El 25 de Setembre de 1962 Joaquim Pernas volia acabar el carret de fotografies i en va fer una des del balcó de casa seva a Rubí. Poc s’imaginava que unes hores més tard el paisatge hauria canviat completament degut a les grans riuades que es van produir aquella mateixa nit. L’endemà va fer la segona fotografia que podeu observar a la portada d’aquest document. Ja han passat més de 50 anys d’aquell fet i el record encara continua viu en la memòria de molts catalans i catalanes que el van viure tot i que per la majoria de joves és encara desconegut.

A Catalunya el risc natural amb més recurrència és el risc d’inundacions i les del 1962, al ser socialment rellevants, ens semblen un bon context per l’aprenentatge de les ciències. A partir del model conca hidrogeològica proposem una aproximació complexa al fenomen fixant la mirada en els següents aspectes: meteorològics, geogràfics, geològics i socioambientals.

Pensem que l’estudi d’aquest fenomen pot contribuir a reduir la perillositat dels riscos naturals a l’oferir als nois i noies eines que els permetin adoptar mesures de protecció davant d’una situació de risc i com a ciutadans, ser crítics davant les decisions que poden produir un augment de l’exposició, la vulnerabilitat i la perillositat del risc.

En aquest material hi trobareu: una primera part on situem el marc teòric que fonamenta aquesta proposta i les idees clau que es proposen desenvolupar, un recull de propostes d’activitats i finalment una selecció de recursos per tal d’aprofundir en el tema.

Aquest document va ser redactat arrel del cinquantè aniversari de les riuades del Vallès, però creiem que tant els continguts com les activitats proposades poden ser d’utilitat per l’estudi de qualsevol altre conca o del risc natural o ambiental associat.

Accedeix al material fent clic aquí

Material del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Autores: Conxita Màrquez, Isabel Pau i Alba Castelltort

Amb la col·laboració de: Joan Bach, Mireia Artés i el Grup de Treball de Ciències d’Infantil i Primària de l’ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest treball s’ha dut a terme en el marc del projecte de recerca finançat per Ministerio de Ciencia e Innovación EDU2012-38022-CO2-O2. “La caracterización de los contextos y de su uso en la clase de ciencias para favorecer la modelización, la argumentación y la transferencia”

Deixa un comentari