Una vegada treballat el Model de la Mecànica Newtoniana, i concretament les lleis Newton, a través de l’anàlisi dinàmic de situacions quotidianes plantejades pels estudiants es proposa una activitat d’aplicació. Partirem d’una situació senzilla de reproduir a l’aula: un nano damunt d’una típica bàscula de bany, que amb un bastó a la ma, realitzarà una sèrie d’accions que comprometran, o no! el pes que marcarà la bàscula.

Aquesta activitat s’ha plantejat per tal de promoure la capacitat de transferència de coneixement i amb un cert grau d’autoregulació. Així, l’objectiu principal és veure com l’alumnat utilitza el Model de Mecànica Newtoniana per justificar i revisar les seves idees, mitjançant una reflexió de tipus metacognitiu, en interpretar les dades d’un treball experimental.

Guiats a través d’una sèrie de tasques (guió de l’activitat) en les que hauran d’activar coneixements, discutir-los en grup, contrastar-los amb l’experiència, concloure a través de proves i, finalment, crear una base d’orientació, els alumnes autoregularan el seu aprenentatge.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

Ens trobem immersos en un context esportiu on treballem les forces que mouen els corredors i es planteja l’activitat com una aplicació del model estudiat.

El context escollit ha estat una situació que es pot convertir en una qüestió estimuladora per la intriga sobre la resposta.

L’activitat permet als estudiants reflexionar sobre com s’apliquen les lleis de Newton en una situació senzilla de reproduir a l’aula. El treball en grup promou la discussió i la justificació.  A més en realitzar l’experiència podran  contrastar i revisar les seves previsions.

 

Acció / Presa de decisions

Els alumnes prenen consciència de la seva capacitat de transferir els coneixements treballats i construeixen una base d’orientació per resoldre problemes.

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

Els alumnes mostren, en general, poques habilitats a l’hora de justificar les seves idees deixant en evidència la dificultat per transferir els coneixements treballats a classe. D’altra banda sobta veure com els esperona la refutació i motiva la confirmació experimental.

Crèdits

Autor/a: Julià Hinojosa

Centres on s’ha aplicat l’activitat: 1r Batxillerat de l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

Agraïments:  A l’Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

Referències

Hinojosa, J; Sanmartí, N. (2015).La autorregulación metacognitiva como medio para facilitar la transferencia en mecánica. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, v. 12, n. 2, pp. 249-263. http://ojs.uca.es/index.php/tavira/article/viewFile/668/690.

Deixa un comentari