L’activitat consisteix en situar a l’alumnat en un context clínic, que li hauria de permetre aplicar i reforçar els seus coneixements sobre la resposta immunitària, en concret aquells que fan referència a les al·lèrgies respiratòries, i que són l’origen dels símptomes molestos en els pacients. Atès que el nombre de persones que pateixen malalties al·lèrgiques ha augmentat progressivament durant les darreres dècades, sobretot a les grans ciutats, ens sembla adient que l’alumnat aprofundeixi en el seu coneixement.

 Per cada prova que el metge fa per diagnosticar la malaltia,els alumnes han d’analitzar els processos biològics implicats a partir dels seus coneixements i de la informació dels experts, que els ha de permetre interpretar els resultats de la prova i la seva relació amb la malaltia. També han de valorar el tractament més adient per les al·lèrgies respiratòries plantejades en l’activitat.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

Es tracta d’un context clínic en una situació versemblant, del dia a dia, i que és freqüent entre l’alumnat quan se li diagnostica una al·lèrgia respiratòria.

El context permet  treballar la resposta del sistema immunitari a un al·lergen. Per aquest motiu es plantegen qüestions sobre símptomes de les malalties, les quals tenen com  l’originen els processos biològics que es pretenen treballar.

Així mateix, per poder fer la  diagnosi de la malaltia, cal que els alumnes s’hagin apropiat del coneixement sobre els elements dels sistema immunitari implicats en l’al·lèrgia i de com aquests es relacionen entre sí, produint resultats que són detectables en les diferents proves clíniques.

També s’aprofundeix en l’activitat, quan s’analitzen possibles tractaments, en la histamina  o la manipulació de la resposta a través de vacunes.

Acció / Presa de decisions

L’alumne ha de fer hipòtesis i ha de reunir informació i ordena-la per argumentar amb evidències i emetre una diagnosi sobre la causa dels símptomes d’un pacient amb al·lèrgia respiratòria.

Ha de valorar el tractament que ha de rebre la pacient d’al·lèrgia a partir dels avantatges i desavantatges de les diferents possibilitats.

Haurà de fer un pòster informatiu amb les característiques de les al·lèrgies respiratòries, la reacció immunitària que té lloc en aquetes situacions, així com les proves que  permeten fer una diagnosi i el tractament. Els companys podran coavaluar els pòsters que s’hagin elaborat. 

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

S’ha de disposar d’una bona connexió a la xarxa, atès que l’alumnat ha de realitzar diverses consultes a Internet.

Es tracta d’una activitat per a enfortir el model sistema immune, per la qual cosa els alumnes la realitzaran després de conèixer el seu funcionament bàsic, si bé tenen l’ajut d'algunes adreces web concretes on poden trobar aquells continguts treballats anteriorment que necessiten mobilitzar.

Crèdits

Autor/a: Mercè Guerrero Sala

Centres on s’ha aplicat l’activitat: Institut Vil·la Romana, i centres que apliquen el tema IV de la Biologia contextualitzada.

Deixa un comentari