Un cop desenvolupats el concepte de funció de relació i el seu esquema general, abordem el coneixement del sistemes de defensa del cos humà davant les infeccions. També la seva relació amb la higiene, des d’un enfocament preventiu ampli, que inclou la vacunació i algunes pràctiques quotidianes.
A partir d’una situació històrica que l’alumnat coneix, es treballen els continguts i les competències per entendre i valorar els usos higiènics, tot relacionant-los amb la nostra salut i les possibles respostes del nostre cos. Es fa sobre una base dialògica, amb el debat i la confrontació d’idees. L’aprenentatge es condueix a partir d’imatges, textos descriptius, apunts biogràfics i dades de diferents èpoques sobre malalties, concepcions higièniques i l’evolució del coneixement científic. Tanmateix, es treballa la idea que la Ciència es construeix en un marc històric concret i que evoluciona segons els seus coneixements. També es fa una incidència rellevant en els desequilibris higiènics en el món actual.
Al final de l’activitat l’alumnat haurà de tenir arguments per respondre la pregunta inicial de l’activitat. També per posicionar-se sobre una controvèrsia científica o per dissenyar un experiment escolar relacionats amb els continguts.

L’activitat es pot realitzar en unes 8-10 sessions d’una hora cadascuna.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

Les malalties infeccioses humanes sempre ens han acompanyat. Però des de fa uns anys, en els mitjans de comunicació sovintegen notícies que alerten sobre casos de reaparició de malalties extingides del nostre país i de la previsible entrada en escena de malalties foranies.

L’alumnat ha estudiat a 2n i 3r diferents aspectes de l’Edat Medieval en diferents àrees. Reprenem la situació de la pesta negra i, a partir del seus coneixements sobre aquest fet i sobre les causes de les malalties (microbis), anem explorant i discutint sobre l’evolució des d’aquell moment ençà sobre les pràctiques higièniques i les bases científiques de les infeccions: de manera encadenada plantegem diferents situacions de debat i diverses aportacions científiques que han de menar, cap a la comprensió de les defenses de l’organisme i el del seu lligam amb la higiene.

Acció / Presa de decisions

Com a síntesi dels continguts, cada un dels i de les alumnes haurà de redactar un text argumentatiu sobre si és possible que pugui haver-hi una altra epidèmia de pesta negra a Europa i respondre així a la pregunta inicial.

Com a aplicació, a partir de la lectura de tres textos, l’un sobre la freqüència de dutxar-se, un altre sobre l’afectació ambiental dels productes de neteja i el darrer sobre l’increment d’al·lèrgies en entorns excessivament nets, l’alumnat debatrà sobre els usos de la higiene corporal i la dels espais. Aquesta acció es planteja amb un debat inicial en petits grups per fer-ne un de general a partir de les conclusions de cada un d’ells.

L’alumnat també pot aplicar part dels continguts treballats a partir del disseny i la posada en pràctica d’un estudi estadístic a l’escola per veure en quina mesura el seu alumnat té unes bones pràctiques higièniques, extraure’n conclusions i fer-les extensibles a tota la comunitat educativa. La idea d’estudi es pot consensuar amb l’alumnat. Un cop se sàpiga, cal que faci una cerca sobre les malalties infeccioses que es poden relacionar amb l’estudi que es planteja.

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

Dificultats o reflexions sobre l’activitat :

És important anar apuntant a la pissarra les idees que diu l’alumnat quan l’interpel·lem per facilitar el debat i la connexió de les idees.

A partir del debat, pot haver-hi aportacions que faci necessari recular o avançar-se en la presentació de diapositives.

Creiem que, al començament de cada sessió, cal fer una ullada a allò que s’havia vist i discutit en les sessions anteriors. Potser fóra bo que això s’acompanyi de l’elaboració col·lectiva d’un mapa conceptual o d’un esquema per ajudar a l’estructuració. L’alumnat el podria desenvolupar en un únic full o en un únic document digital.

Hem optat per no fer el text argumentatiu i sí fer el disseny experimental per una qüestió de temps. A les presentacions hi hem dedicat més de 6 sessions. També hem de dir que hem començat a treballar l’experiment paral·lelament, a les classes partides.

Aspectes a millorar:

Potser cal adaptar algun text que acompanya les presentacions, per registre i extensió (Jacob Xalabín i Semmelweis) 

Crèdits

Autor: Esteve Codinach

Centres on s’ha aplicat l’activitat:  ESCOLA AVENÇ. Sant Cugat del Vallès.

Agraïments: Anna Sardà, professora que ha compartit el mateix curs i ha portat a la pràctica l’activitat en els seus grups.

Deixa un comentari