Desprès d’haver treballat el funcionament de l’aparell digestiu , el paper que juguen els àcids de l’estomac,  i també l’aparell respiratori , el procés de respiració i de les reaccions de combustió ens  focalitzem en la fisiologia de l’aparell excretor així com en algunes variables que poden afectar el seu funcionament. A partir del context sobre l’hàbit de consum de begudes amb cola, podem estudiar la composició química de les mateixes, les reaccions de precipitació, el funcionament de l’aparell excretor i la disfunció que pot provocar la formació de càlculs renals.

L’activitat d’actuació potser preparar un díptic explicatiu  del risc del consum excessiu de begudes amb cola.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

La coca cola, és un refresc molt popular entre els joves. 

Hi ha estudis de nefrologia que alerten sobre les conseqüències del seu consum. 

En aquest context es tracta de demanar als estudiants que preparin un document que justifiqui la importància de conèixer la incidència dels components de les begudes de cola en el funcionament de l’aparell excretor i del seu consum excessiu.

Acció / Presa de decisions

L’activitat demana a l’alumnat preparar un document informatiu i preventiu que inclogui una justificació sobre els efectes secundaris de prendre begudes de cola  per la salut.

Promou una reflexió crítica entorn al problema plantejat, la decisió presa i els valors associats a una bona alimentació.

S’estimula l’alumnat a explicar altres problemes com l’efecte d’un excés de sucre com a desencadenant d’altres afeccions com la diabetis utilitzant els nous coneixements i reconèixer què es pot continuar aprenent.

Crèdits

Autora: Marta Simón

Referències

Webs de recerques mèdiques sobre com actuen les begudes dolces en la formació de pedres de ronyó:

http://www.medicalnewstoday.com/articles/261027.php

http://www.banpac.org/pdfs/sfs/2013/sfs_research_kidney_stones.pdf

Web d’explicació de formació de càlculs renals:

https://www.youtube.com/watch?v=zFF3X0nbtTc

Deixa un comentari