És habitual  que l’alumnat d’aquesta edat (3r ESO) pensi que els ossos estan formats per “calci”, tal i com diuen sovint els anuncis publicitaris i que el creixement es produeix per un efecte  del seu allargament. És per aquesta raó que l’activitat que proposem parteix d’una situació real i freqüent com és la fractura d’un os, per anar comprovant que, efectivament, els ossos contenen calci i també col·lagen i que aquestes substàncies formen part de la matriu segregada per les cèl·lules òssies, que són les responsables de la reparació de les fractures així com del creixement de l’os, per la reproducció/divisió de les seves cèl·lules.

La finalitat concreta d’aquesta activitat, independentment del moment en el que es treballi el model cel·lular, és construir/consolidar el model cel·lular en el senti més ampli: “la cèl·lula com a unitat estructural, fisiològica i de reproducció dels éssers vius”

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

El context és la imatge d'una radiografia d'una alumna que s'ha fet mal jugant a futbol. El diàleg entre els companys permet formular les preguntes a resoldre: Com es reparen i creixen els ossos? Quin és el paper del "calci"?

Se'ls convida a pensar en quins aspectes fonamentals dels ossos necessiten conèixer per respondre les preguntes. D'aquesta manera es condueix l'alumnat a focalitzar en aspectes clau del model, és a dir a la cèl·lula com a unitat d'estructura (que les substàncies que formen l'os estan a la matriu de les cèl·lules òssies), com a unitat de funció (que és a nivell cel·lular que es fa la "reparació" de la fractura) i com a unitat de reproducció (que és a través de la reproducció de les cèl·lules òssies que es produeix nou teixit ossi que solda la fractura i creix l'os). 

Acció / Presa de decisions

Se'ls planteja la següent qüestió: Considerant el que heu après, si un amic vostre s'ha trencat un os de la ma, quins hàbits creieu que hauria de tenir en compte per tal que es recuperes de la forma més adequada possible?

Crèdits

Autors: Equip Biologia CDEC, 2008

Adaptació per a web LIEC: Monteserrat Cabello i  Mariona Domènech

Deixa un comentari