L’àlbum il·lustrat Un problema de conills d’Emily Gravett (2010) planteja el problema històric dels conills de Fibonacci d’una manera molt original i divertida. La història tracta d’una població de conills que va creixent infinitament seguint la successió de Fibonacci a mesura que avancen els mesos del calendari.

A continuació, es presenta una seqüència didàctica que parteix d’aquest àlbum i està adreçada a alumnes de sisè de Primària.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

El context de la seqüència didàctica és l’àlbum titulat Un problema de conills d’Emily Gravett. A partir de la lectura d’aquest àlbum es pretén crear connexions entre ciències i matemàtiques, alhora que es fomenta el pensament crític per tal de resoldre la situació que planteja l’àlbum: els problemes amb què es troben cada mes els conills que viuen al prat de Fibonacci.

Com a context, l’autora ha agafat el problema històric de Fibonacci, pel que cada vegada hi ha més parelles de conills, seguint la successió. Els problemes amb els quals ensopeguen els conills del prat cada mes són els següents:

Mes

Problema

Títol

Gener

Soledat

El problema del conill solitari

Febrer

Fred

Un problema de conills glaçats

Març

Paternitat

Un problema de conills acabats de néixer

Abril

Pluges

Un problema de conills xops

Maig

Gana

Un problema de conills morts de gana

Juny

Corbs

Un problema de corbs

Juliol

Avorriment

Un problema de conills avorrits

Agost

Calor

Un problema de calor

Setembre

Sobreproducció

Un problema d’excés de pastanagues

Octubre

Obesitat

Un problema de conills obesos

Novembre

Superpoblació

Superpoblació

Desembre

Falta d’espai al prat

-

Dificultats o reflexions sobre l'activitat

La gestió de les conversacions que es donen a l’aula és fonamental per aconseguir que els alumnes avancin cap al model científic del creixement d’una població. Per això és molt important planificar preguntes que orientin les converses i treure profit dels comentaris i les aportacions de l’alumnat.

D’altra banda, també cal donar importància als instruments d’avaluació utilitzats: la base d’orientació i la rúbrica. Tots dos resulten imprescindibles per avaluar la resolució del problema matemàtic de Fibonacci i per estructurar tot el que han après els alumnes en relació a l’anàlisi del creixement d’una població.

Crèdits

Autores: Anna Marin i Laura Martí.

Deixa un comentari