A la web ciències en context hi trobareu propostes d’activitats que promouen aprendre ciències i sobre ciències modelitzant el context. Principalment les activitats són per secundària.

Quan parlem de context ens referim a l’escenari que permeti generar en l’alumnat la necessitat d’entendre algun dels fenòmens que passen o han passat en el món, alguna cosa que l’interessa. La seva comprensió, a través de la construcció i ús d’unes idees científiques i sobre la ciència, els hauria de capacitar per actuar tot formant part d’una comunitat de pràctica.