descarregat_capçal

El grup LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències) som un grup de recerca i innovació educativa de la Universitat Autònoma de Barcelona format per professorat de Primària, Secundària i Batxillerat i per professors i investigadors de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. El grup pertany al grup de recerca consolidat ACELEC- Activitat Científica Escolar, Llenguatge Eines i Comunicació (referència 2017SGR1399) per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) i al projecte SCI-PRAC del Ministerio de Economía y Competitividad (referència EDU2015-66643-C2-1-P). Té com a finalitat investigar el desenvolupament de les competències comunicatives en el marc de l’aprenentatge de les ciències.

L’objectiu general del grup és investigar els processos mitjançant els quals l’alumnat participa en i transfereix les pràctiques científiques, el que equival a investigar els processos de desenvolupament de les tres competències científiques d’ús de proves, modelització i indagació científica.

Els seus objectius actuals són:

  • Caracteritzar estadis de complexitat creixent en les progressions d’aprenentatge de les tres competències científiques, incloent la transferència de sabers. Això implica: a) refinar i ampliar les edats de les progressions de les competències d’usar proves i usar models (mitjançant la contextualització) ja iniciades; així com b) caracteritzar els nivells de progrés en la indagació científica, tant pel que fa a components de la pràctica, com al metaconeixement.
  • Identificar característiques i criteris de qualitat de diferents contextos i de les formes de presentar-los en l’ensenyament de diferents disciplines i nivells educatius. Això implica: a) analitzar la seva idoneïtat per promoure la modelització, l’ús de proves i la indagació científica; b) obtenir proves de que afavoreixen la transferència de les pràctiques epistèmiques i els coneixements a l’anàlisi d’altres problemes i a la presa de decisions i accions.
  • Identificar criteris de qualitat d’activitats o seqüències d’aprenentatge en context que promoguin la transferència de coneixements, la presa de decisions i l’acció de manera que sigui útil perquè els professors / es puguin dissenyar i aplicar-les.

Visita el nostre web