vaca pondre ou 1

Aquest material presenta un recull de trenta àlbums il·lustrats per a les classes de ciències de primària. El recull és fruit de dos Treballs de Fi de Grau d’Educació Primària, curs 2012-2013, de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB de les autores:

FERRAN, N. (2013). Àlbums il·lustrats a les classes de ciències de primària.

LEVRERO, G. (2013). Fer servir els contes a les classes de ciències.

Aquest document es troba vinculat a l’article Àlbums il·lustrats a la classe de ciències. Criteris per a la selecció publicat a la revista Ciències, on es pot trobar informació sobre criteris per a la selecció d’àlbums il·lustrats per tal utilitzar-los a les classes de ciències de primària, amb l’objectiu que els àlbums il·lustrats puguin ser un recurs didàctic que afavoreixi l’aprenentatge de les ciències i la compressió lectora en aquesta etapa educativa.

El recull conté informació específica dels àlbums: una imatge de la portada, les dades bàsiques del conte i una petita sinopsi. Alhora, aporta informació i suggeriments d’allò identificat en els àlbums, que pot ser d’utilitat als/les mestres per a l’ensenyament-aprenentatge de les ciències: les idees clau, el cicle de primària al que es podria destinar, la manera de pensar / mirar de la ciència que es pot promoure i les possibles preguntes d’interès científic que es podrien generar a l’aula.

Accedeix al recurs clicant aquí

Deixa un comentari