Modelitzar, és a dir, construir i utilitzar models científics escolars per predir, explicar i actuar en el món és un objectiu competencial clau des de la perspectiva d’aprendre ciències com a pràctica científica. Tot i que aquesta perspectiva es va consolidant, tant docents com investigadors/es en l’àmbit de l’educació científica tenim dubtes i opinions variades sobre com aconseguir aquest objectiu a les nostres aules.

Quins models, amb quines propostes metodològiques, en quins contextos, amb quina avaluació, fent servir quins recursos, etc. són aspectes importants que es van discutir en el seminari JORNADES DE MODELITZACIÓ I APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES. INTRODUINT LA PRÀCTICA CIENTÍFICA A L’AULA que es van celebrar a la Universitat Autònoma de Barcelona el 15 de Juny del 2016. Aquest seminari va ser organitzat pels grups de recerca TIREC (Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l’Educació Científica) i LIEC (llenguatge i Ensenyament de les Ciències) de la UAB. En aquest seminari es van trobar investigadores júnior i sènior amb docents en actiu i es va aprofundir en el coneixement sobre els models i la modelització.

diptic_complet

Tot seguit podeu visualitzar els vídeos de les ponències realitzades en aquest seminari i les discussions que van generar.

 

 

Deixa un comentari