Aquest volum recull la reflexió generada en el seminari “Perspectives sobre el context en educació científica: aproximacions teòriques i implicacions per a la pràctica educativa”. Aquest seminari va ser organitzat pel grup LIEC i va tenir lloc a desembre de 2013.

Va servir per a continuar aprofundint tan a nivell teòric com pràctic sobre el paper que el context té en l’ensenyament de les ciències i en la transferència dels coneixements apresos. Pretenia continuar la reflexió tot generant un espai més ampli per a aprofundir de manera crítica sobre les aportacions teòriques i pràctiques de diferents perspectives que s’utilitzen actualment per comprendre el context en la didàctica de les ciències.

Recull les set contribucions temàtiques que van animar la discussió dels participants i van fer emergir els reptes que planteja la contextualització en l’educació científica.

Podeu accedir al volum clicant aquí

Material del Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Contribucions i autors:

1. Adúriz-Bravo, Agustín. The notion of “epistemological context” as a theoretical tool for science education.

2. Espinet, Mariona. Contextos i entorns d’aprenentatge en educació científica i ambiental.

3. Izquierdo, Mercè. Consideraciones acerca de la diferencia entre ‘contexto del alumno’ y ‘contexto de modelización científica escolar’ y de las dificultades que de ella se derivan.

4. Garcia-Milà, Mercè. La dimensió psicològica de Context i les seves implicacions en l’Ensenyament i Aprenentatge.

5. Jiménez-Aleixandre, María Pilar i Reigosa, Carlos. Contextualizing Practices Across Epistemic Levels in the Chemistry Laboratory.

6. Marchán, Ivan ; Màrquez, Conxita & Sanmartí, Neus. La evolución de la noción de contexto en la didáctica de las ciencias.

7. Martins, Isabel. Text and context according to discursive approaches: readings, appropriations and implications for research and practice in Science Education.

8. Siry, Christina. Sociocultural perspectives of context in science education research and practice.

9. Solsona i Pairó, Núria. La inclusió del model de gènere en el context.

Aquest treball s’ha dut a terme en el marc del projecte de recerca finançat per Ministerio de Ciencia e Innovación EDU2012-38022-CO2-O2. “La caracterización de los contextos y de su uso en la clase de ciencias para favorecer la modelización, la argumentación y la transferencia”

Deixa un comentari