El cicle de les roques

Activitat completa PDF

El cicle de les roques permet comprendre l’origen dels tres tipus de roques bàsics i la funció dels diferents processos geològics que intervenen en la transformació d’un tipus en un altre. És una aplicació del model cicle en el sistema Terra en el que la matèria canvia però es conserva (es recicla).

Totes les roques que formen el planeta Terra tenen un origen inicial igni (també es diu magmàtic) ja que quan el planeta es va formar al voltant del sistema solar, fa milions d’anys, les temperatures eren molt elevades i les substàncies es trobaven en un estat fos o semifós, com un magma. En refredar-se aquest magma va donar lloc a les roques ígnies i aquests roques s’han anat transformant al llarg del temps, tot i que els materials que les formen són els mateixos.

Tot i la diversitat que hi ha de roques, s’agrupen en tres grans grups segons els processos pels que han passat: el de les ígnies, el de les sedimentàries i el de les metamòrfiques. Els processos impulsats per la calor interna de la terra són els responsables de la formació de les roques ígnies i metamòrfiques, mentre que els impulsats per l’energia procedent del sol i de la gravetat produeixen els sediments a partir del qual es formen les roques sedimentàries.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cicle de les roques. Les fletxes representen els processos que relacionen cada grup amb els altres. Font E. TarbucK

Les roques ígnies són les que resulten de la solidificació del magma, les roques sedimentàries s’originen a partir de processos que tenen lloc a la superfície de la Terra (meteorització, erosió, transport, sedimentació i cimentació o compactació), i les roques metamòrfiques (que vol dir, canvi de forma) són les produïdes per la modificació física o química de roques sedimentàries, ígnies o d’altres metamòrfiques preexistents, en unes condicions de pressió i temperatura que possibiliten que no arribin a fondre’s. Tots aquests canvis requereixen molt de temps.

Les roques poden semblar masses invariables, però el cicle de les demostra que no és així. Els canvis, però, requereixen gran quantitats de temps i l’acció de molts processos interrelacionats.

A continuació es presenta una experiència de laboratori on es simula la formació dels tres tipus de roques (sedimentària, metamòrfica i ígnia) mitjançant l’aplicació de diferents processos de canvi amb ceres (erosió, transport, sedimentació, compactació, diagènesi, fusió, solidificació, metamorfisme..) (King, 2008).

Aquesta activitat permet interpretar el cicle de les roques com un conjunt de processos no lineals ni consecutius que provoquen que els materials experimentin una sèrie de canvis que originen els diferents tipus de roques. També permet associar les característiques visuals d’aquestes roques amb el tipus de procés geològic que han patit.

Referències:

Batlle, Ramon (2012). El cicle de les roques amb xocolata. TFM. Máster Formació del professorat de secundària.

King, C. (2008). El Ciclo de las Rocas en cera. Demuestre los procesos del Ciclo de las Rocas utilizando una vela. En: http://www.earthlearningidea.com

Márquez, C., Sanmartí, N. (2019). Model per explicar i interpretar sistemes geològics. Tresor de recursos. https://www.tresorderecursos.com/6-3-model-geologic

Deixa un comentari