Què farem i per què?

Després d’haver estudiat el model cel·lular, es proposa aquesta activitat per relacionar l’alimentació amb la nutrició dels organismes i les funcions cel·lulars. Es parteix de les etiquetes dels aliments per conèixer la seva composició, diferenciar aliments i nutrients, comparar diferents aliments i els seus efectes sobre la salut, relacionant-los amb la nutrició cel·lular.

Els alumnes han d’analitzar críticament les etiquetes i els missatges dels envasos, i han de fer una proposta de menú per la festa que estan organitzant, que els agradi i que sigui saludable. Finalment han d’argumentar la seva proposta.

Context

Model Teòric

Què fa l'alumnat?

Context

Dibuix de Jep Custodio Martínez

Els alumnes preparen una festa i volen evitar alguns components dels aliments que no van bé a una companya. També volen que els aliments siguin saludables i ajustats al pressupost que tenen. Per fer-ho, i poder prendre decisions informades com a consumidors, han d’interpretar les etiquetes.

El context proposat tracta d’una situació que es pot donar alguna vegada al llarg del curs.  Es planteja un problema real que s’ha de resoldre i que resulta interessant pels alumnes.

En aquest context sorgeixen de manera natural preguntes relacionades amb coneixements sobre salut i  nutrició, com:

  • Què contenen els aliments?  Poden afectar la nostra salut? Per què?
  • Quina relació hi ha entre aliments i nutrients?
  • Quina relació tenen amb el metabolisme?
  • Perquè val la pena seleccionar correctament els aliments que mengem?

I d’aplicació en la vida quotidiana, com:

  • Com triar els aliments quan comprem?
  • Què podem fer per tenir una alimentació més saludable?

Fer servir en la pràctica conceptes relacionats amb la nutrició (com lípids, glúcids, etc) també ajuda a donar-los significat.

Acció / Presa de decisions

Els alumnes han de prendre decisions pràctiques, basades enel coneixement que han adquirit. Han de dissenyar una proposta per la festa, i l’han de defensar amb arguments científics davant de la resta de companys.

Igualment se’ls demana que facin una reflexió crítica.

Crèdits

Autor: Enric Custodio Fitó

Deixa un comentari